پشتیبانی

پاورپوینت مفید تنش های فیزیولوژی گیاهی
آخرین مطالب

دانلود پاورپوینت تنش های فیزیولوژی گیاهی

دانلود پاورپوینت تنش های فیزیولوژی گیاهی

در این پست پاور پوینت فیزیولبوژی گیاهی رو قرار می دم.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- تنش گرما و ضربه گرمایی

3- آسیب های ثانویه در اثر گرما

4- کمبود آب و مقاومت به خشکی

5- HSP ها (پروتوئین های شک حرارتی)

6- سرمازدگی و انجماد

7- تنش شوری

8- کمبود اکسیژن در گیاه

9- کمبود اکسیژن

10- تنش نوری

11- علت گرایش انتهای ساقه به سمت نور

12- نورگرایی منفی در ریشه

13- گلدهی سبزی ها در طول روز

14- اثر نور بر تعرق گیاه

15-نشانه های کمبود نور در گیاه

16- شدت نور

17- استرس های فرعی محیط

18- تنش های الکتریکی، مغناطیسی و صوتی

19- تنش مکانیکی

20- بررسی خسارت تگرگ بر عملکرد ذرت دانه ای

21- اثرات فیزیولوژیکی گاز So2

22- اثرات ازن O3

23- اثرات فیزیولوژیکی PAN (پراکسی استیل نیترات)

تعداد صفحات : 53 صفحه

حجم فایل: 0.5MB

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش