پشتیبانی

دانلود کتاب آب و هواشناسی لایه مرزیTR.OKE
آخرین مطالب

دانلود کتاب اقلیم شناسی لایه مرزی (T.R.OKE)

دانلود کتاب اقلیم شناسی لایه مرزی (T.R.OKE)

کتاب اقلیم شناسی لایه مرزی در 9 فصل توسط TR.OKE نوشته شده است.

عنوان فصول مختلف: *تبادل انرژی و جرم * اساس فیزیکی آب و هوای لایه مرزی * آب و هوای 

سطوح بدون پوشش گیاهی* اقلیم سطوح دارای پوشش گیاهی* آب و هوای سطوح 

غیریکنواخت زمین *اقلیم شناسی حیوانات * آب و هوای نامطلوب و * آلودگی هوا در لایه مرزی

دانلود

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش