پشتیبانی

دانلود کتاب اتمسفر و اقیانوس Neil C. Wells
آخرین مطالب

دانلود کتاب اتمسفر و اقیانوس (the Atmosphere and Ocean (Neil C. Wells

دانلود کتاب اتمسفر و اقیانوس (the Atmosphere and Ocean (Neil C. Wells

دانلود کتاب اتمسفر و اقیانوس Neil C. Wells

عناوین فصول:

1- زمین در منظومه شمسی
2- ترکیب و خواص فیزیکی
3- تابش، درجه حرارت و ثبات...

4- آب در جو
5- بودجه جهانی حرارتی، آب و نمک
6- مشاهدات از باد و جریان
7- اثر چرخش زمین را در حرکت سیال
8- امواج و جزر و مد
9- انتقال انرژی در این سیستم در اقیانوس جو
10- مدلسازی ریاضی از اقیانوس و جو
تعامل 11- جو اقیانوس
12- تغییر آب و هوا

حجم فایل:5.5MB

دانلود

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش