پشتیبانی

مراقبت پرستاری طبق مدل واتسون
آخرین مطالب

مقاله:اثرات مراقبت‌های پرستاری بر اساس تئوری واتسون بر پریشانی، خودکارآمدی و سازگاری در زنان ناب�

مقاله:اثرات مراقبت‌های پرستاری بر اساس تئوری واتسون بر پریشانی، خودکارآمدی  و سازگاری در زنان ناب�

 

A randomized controlled trial of the effects of nursing care based on

Watson’s Theory of Human Caring on distress, self-efficacy and adjustment in infertile women


Journal of Advanced Nursing

Accepted for publication 23 November 2013

هدف این مقاله بررسی اثر مراقبت های پرستاری براساس تئوری واتسون

از مراقبت انسانی بر خودکارآمدی درک شده  و سازگاری و پریشانی مربوط به نابار وری زنان می باشد

دانلود

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش