پشتیبانی

بررسی رفتارهای خودمراقبتی در دختران مبتلا به دیسمنوره طبق تئوری اورم
آخرین مطالب

بررسی رفتارهای خودمراقبتی در دختران مبتلا به دیسمنوره طبق تئوری اورم

بررسی رفتارهای خودمراقبتی در دختران مبتلا به دیسمنوره طبق تئوری اورم

 

Examining Self-Care Behaviors and Their Associated Factors Among Adolescent Girls With Dysmenorrhea: An Application of

Orem’s Self-Care Deficit Nursing Theory

Accepted: February 2, 2015

بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آنها در دختران نوجوان مبتلا به دیسمنوره: کاربردی از نظریه کمبود پرستاری مراقبت از خود اورم

دانلود

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش