پشتیبانی

مقاله: Absolute measurement of effective atomic number and electron de
آخرین مطالب

مقاله: اندازه گیری مطلق عدد اتمی موثر و چگالی الکترونی با استفاده از انرژی دوگانه محاسبه تصاویر توم

مقاله: اندازه گیری مطلق عدد اتمی موثر و چگالی الکترونی با استفاده از انرژی دوگانه محاسبه تصاویر توم

مقالهاندازه گیری مطلق عدد اتمی موثر و چگالی الکترونی با استفاده از انرژی دوگانه

 محاسبه تصاویر توموگرافی

مقاله: Absolute measurement of effective atomic 

number and electron density using dual-energy computed tomography images

دانلود

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش